Πολιτιστικός Σύλλογος
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς    Λ α ο γ ρ α φ ι κ ό ς     Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Γ υ ν α ι κ ώ ν     Π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν
\\


Ο Σύλλογος  ιδρύθηκε το 1984.
Με την συμμετοχή   110 γυναικών από το χωριό,   και με 1η Πρόεδρο την Καρακωστίδου Πασχαλίτσα.
Σκοπός του συλλόγου  είναι   η διάδοση της παράδοσης , των  Ηθών και  των Εθίμων  του χωριού στις νεώτερες γενιές.
Ο σύλλογος είναι μια κοιτίδα ζωής για το χωριό , και ειδικότερα για τις γυναίκες, αφού συμμετέχει, οργανώνει, και ψυχαγωγεί με  διάφορες εκδηλώσεις.

Ο Σύλλογος ίδρυσε, λειτουργεί και εποπτεύει  το Λαογραφικό Μουσείο Προσκυνητών ( τα δε εκθέματα  του προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μέλη του .)

Συγκεντρώνονται οι γυναίκες στο χώρο της΄΄ Αγροτολέσχης΄΄  η αλλιώς ‘’πολιτιστικό κέντρο’’,πίνουν τον καφέ τους και ανταλλάσουν απόψεις τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, και φυσικά ανάλογα με τις δουλειές και την εποχή.

Σημαντική είναι    και η  εκδήλωση της Γυναικοκρατίας  με την  αναβίωση του εθίμου της΄΄ Μαμής΄΄ η  ΄΄Μπάμπως΄΄

Το έθιμο, που έχει τις ρίζες του στην αρχαία γιορτή των Θεσμοφορίων και έχει σκοπό τη γονιμότητα αλλά και την κοινωνική απελευθέρωση και χειραφέτηση της γυναίκας.
Σημαντική ήταν η προσφορά στο έθιμο αυτό  της Γιαγιάς Χρίσταινας  Δουλγεράκη ( η οποία ήταν για πάρα πολλά χρόνια και η πραγματική « μαμή του χωριού», αφού είχε ξεγεννήσει τα περισσότερα παιδιά στο χωριό),αποθανούσα τώρα.
Αυτό  το έθιμο γίνετε  κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου ανελλιπώς με μεγάλη συμμετοχή . 

Την ημέρα αυτή ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών και των αντρών ανατρέπεται.
 Οι γυναίκες αναλαμβάνουν τις ανδρικές δουλειές και τη διοίκηση του χωριού, και οι άνδρες μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με τα οικιακά .
 Όσοι άνδρες δεν συμμορφώνονται με το πνεύμα της γιορτής, τιμωρούνται από τις γυναίκες  με διαφόρους τρόπους( π.χ  όταν ‘συλληφθεί’ κάποιος  του αφαιρούν τα ρούχα και τον αφήνουν μόνο με τα εσώρουχα.)
 Επίσης ο σύλλογος έχει αποστολή να διαφυλάξει τα ήθη και έθιμα του χωριού, στα  πλαίσια αυτού δε, έχει δημιουργήσει ένα  χορευτικό όμιλο γυναικών, με τις ντόπιες φορεσιές που φτιάχτηκαν ώστε να θυμίζουν την ΄΄πατρίδα΄΄ τους, μια και είναι προσφυγικό το χωριό.
Στο πέρασμα αυτών των 29 χρόνων πρέπει να ευχαριστήσουμε δημόσια όλες αυτές τις κυρίες που εργαστήκαν η κάθε μια από το δικό της μετερίζι και μεράκι , ώστε να γίνουν κάποια πράγματα, να διασωθούν τα ήθη και έθιμα μας, οι χοροί και φυσικά οι παραδόσεις μας.
Οι πρόεδροι του συλλόγου  ήταν  οι κυρίες :

Καρακωστίδου Πασχαλίτσα
Καρταλάκη  Σταυρούλα
Σαββίδου  Σοφούλα
Σαρίδου Σούλα
Παπαζαχαρίου Ειρήνη
Καραποστόλου Μαρία
Παπαντωνίου Ευγενία
Πρεπάκη-Λαζάκη Νίτσα.
Πρόεδρος  Συλλόγου Γυναικών Προσκυνητών  σήμερα είναι η κα Αγγελακούδη -Καραπούλη  Νίτσα  με τηλ:
Ας με συγχωρήσουν αν κάποια  κυρία  μου διαφεύγει, επιφυλάσομαι  να το συμπληρωσω η να το διορθώσω άμεσα.
Έθιμο της ‘’Γυναικοκρατίας’’ των τελευταίων χρόνων:


  Oμως ο Σύλλογος  διοργανώνει και άλλες  μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στον χώρο που εδρεύει, όπως  την γιορτή του Αγίου Γεωργίου .
και τελευταία σε μια προσπάθεια της προέδρου Νίτσας Λαζάκη-Πρεπάκη  εγινε το  αντάμωμα τωνΧατζηλαριωτών στις 20-25 Αυγούστου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου