Χρήσιμα Τηλέφωνα


Χ ρ ή σ ι μ α     Τ η λ έ φ ω ν α


Πρόεδρος  Διαμερίσματος  Προσκυνητών (Κοινότητας)       (Παρασκελίδης Παναγιώτης )       

Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών  στις  Σάπες
25323.50100
Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών  στην Ξυλαγανή
      
25330.22210
                Δήμος Μαρώνειας  - Τηλεφωνικό Κέντρο
25323.50100
Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  και Θράκης
25310.81830
Δήμος  Μαρώνειας - Τεχνικές Υπηρεσίες   
25323.50118
Αστυνομικός  Σταθμός  Ξυλαγανής            
25330.22203
Τροχαία  Κομοτηνής
25310.35778
Αγροτικό Ιατρείο    Προσκυνητων    
25330.41622
Iατρός  Μπίτης   Ιωάννης ( Αλυκών)   
25330.61131


Νοσοκομείο Κομοτηνής      
25313.51100
ΕΟΠΥΥ - Γραμματεία       08.00-14.00
25310.59289
ΕΟΠΥΥ – Πληροφορίες   08.00-18.00
25310.59290
EΟΠΥΥ – Φαρμακείο       08.00-14.00
25130.59293
 ΕΟΠΥΥ – Κ.Ε.Π.Α ( Επιτροπές )  08.00-14.00
25310.59281
 ΕΟΠΥΥ –Tηλεφωνικό   Ραντεβού  στην Κομοτηνή
184
ΕΟΠΥΥ –  5ψηφιο Tηλεφωνικό  Ραντεβού  
14900
ΕΟΠΥΥ –  5ψηφιο Tηλεφωνικό  Ραντεβού  
14554
ΕΟΠΥΥ –  5ψηφιο Tηλεφωνικό  Ραντεβού  
14784
ΕΟΠΥΥ –  5ψηφιο Tηλεφωνικό  Ραντεβού  
14884
Νοσοκομείο  Αλεξανδρούπολης  
25510.74000
                                              ΕΚΑΒ    
166
ΕΚΑΒ           
25310.25252
                     Σύλλογος  Αιμοδοτών Ν.Ροδόπης
25310.27178
ΤΑΧΙ    Ξυλαγανή           
6936638444
Ράδιο - Ταχί  Κομοτηνής
2531037777
ΚΤΕΛ  Κομοτηνής     
2531022912
Σταθμος   ΟΣΕ            
2531022650
                                  ΚΤΕΟ  (Ιδιωτικό)
2531085200
Φαρμακείο Προσκυνητών(Τριανταφύλλου)
2533041600
                                    Φαρμακείο Ξυλαγανής
2533022200
                        Super Market  Kαρράκης Δημήτριος          
2531041178
Super Market  - Kρεωπολείο  Τρίχας Γιάννης  
2533041224
                                      Δασαρχείο
2531023326
Πρόεδρος  Πολιτιστικού  Συλλόγου:
 ( Νίτσα –Λαζάκη-Πρεπάκη)       
6958945834Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου