Μοναστήρια

Ε ξ ω κ κ λ ή σ ι α   -    Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α


Ίσως  να είμαστε από τα λίγα χωριά στην Ελλάδα που έχουμε τόσα πολλά και όμορφα Εξωκκλήσια – Μοναστήρια (μεγάλα ) και διατηρημένα σε άριστη κατάσταση.
Αυτό οφείλετε στο  έντονο Θρησκευτικό  συναίσθημα , την μεγάλη προσφορά και αγάπη των κατοίκων , την φροντίδα του Πατέρα Παύλου  Σαπουνίδη (ιερέας σήμερα) καθώς και των εκάστοτε προέδρων του χωριού !
Όμως ιδιαίτερα  πρέπει να αναφέρουμε   την μεγάλη  προσφορά του  Παπά-Πέτρου του  Παπαβασιλείου (αποθανών)  που ήταν γέννημα  θρέμμα  του χωριού  και  κατάφερε με την επιμονή του και  και την αγάπη του  κάποια  από αυτά να χτιστούν  από την αρχή  και άλλα να αναστηλωθούν .

Είναι  7 στον αριθμό. 


Του Αγίου Δημητρίου


 Του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 


Του Αγίου  ΜηνάΤου Όσιου Δαυίδ


Του Προφήτη Ηλία


Της Παναγίας-Ζωοδόχου Πηγής Της Μεταμόρφωσης του Θεού ΣωτήροςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου